(1)
Vega Castro, D. E. EL "MENÓN" DE STRAUSS. UNA NOTA CRÍTICA. LTV 2022, 21-42.